Kredyt a pożyczka – jaka jest różnica między nimi?

Kredyt a pożyczka - jaka jest różnica między nimi?

Polski rynek usług finansowych stale się rozwija. Banki stanowią jednak jedynie jego część. Poza nimi, ogromną część rynku stanowią firmy pożyczkowe. Podstawową różnicą między rodzajem usług, jakie świadczą, jest produkt. W przypadku banków jest to kredyt, a w przypadku instytucji pozabankowych — pożyczka. Pojęcia te, wbrew pozorom, są od siebie całkowicie różne. Jak je od siebie odróżnić?

Wraz z rosnącymi aspiracjami finansowymi społeczeństwa i wciąż powszechnymi przypadkami nagłych wydatków, instytucje finansowe przeżywają oblężenie. Banki mają zapewnione stałe grono klientów choćby z powodu sytuacji na rynku mieszkaniowym mało kto może sobie pozwolić na kupno czterech kątów z własnych funduszy, dlatego tak często na te cele zaciągane sąkredyty. Z racji surowych obostrzeń, jakie przewidują instytucje bankowe, wiele ludzi nie może sobie pozwolić na skorzystanie z ich usług.

W takich sytuacjach naprzeciw ich potrzeb wychodzą liczne instytucje pozabankowe. Nieustannie mnożą się one jak grzyby po deszczu i zasypują nas reklamami swoich ofert. Podstawowym produktem, jakie oferują, są oczywiście pożyczki lub chwilówki. Wbrew mylącym przeświadczeniu, jakie panuje od lat kredyt i pożyczka to nie synonimy! Zamienne stosowanie tych pojęć wprowadza w błąd. Warto znać różnice, jakie dzielą te zagadnienia.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Wielu myśli pewnie, że pojęcia te są ze sobą tożsame. Tymczasem nic bardziej mylnego — pożyczka i kredyt to, z punktu widzenia prawa, zupełnie inne pojęcia.

 • Kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez bank, a zasady jego udzielania określone są przez prawo bankowe — zawsze musi zostać określona kwota opłaty (prowizji, odsetek) oraz przede wszystkim termin spłaty.
 • Pożyczki udzielić może każdy z odpowiednim nakładem finansowym. Do kwoty 500 złotych nie jest nawet potrzebna umowa pisemna udzielenia świadczenia! Powyżej tej wartości umowy są regulowane przez zapisy Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że nie jest wymagane podanie przez udzielającego wartości pożyczki oraz terminu jej zwrotu.

Umowę, jaką zawierają pożyczkobiorcy, regulują zapisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego postanowieniami, zawierając umowę z instytucją pozabankową, pożyczkodawca jest zobowiązany przenieść na naszą własność określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się z kolei zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Co ciekawe, przepisy nie narzucają stronom formy umowy. Nie musi ona być nawet pisemna! Warunek jest jednak jeden wówczas musi ona dotyczyć wartości niższej od 1 000 złotych.

Zgodnie z tym, co możemy przeczytać powyżej, przedmiotem umowy mogą być nie tylko pieniądze, ale i rzeczy. W ich przypadku musi być jednak określony ich gatunek. Oznacza to, że umowa może dotyczyć rzeczy określonych cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów. Możemy do tego grona włączyć, chociażby benzynę czy owies.

Z drugiej strony, przedmiotem umowy pożyczki nie może być rzecz z oznaczoną tożsamością, czyli specyficznymi cechami przypisanymi tylko dla niej. Przykładem jest tutaj samochód o określonym numerze rejestracyjnym.

Oprócz tego, do uzyskania pożyczki nie jest wymagane przedstawianie zaświadczeń o dochodach i potwierdzeń od pracodawcy. To pożyczkodawca decyduje, jakie wymagania powinien według niego spełnić pożyczkobiorca. Może się zdarzyć, że w przeciwieństwie do kredytu, pożyczka zostanie udzielona osobie która nie ma regularnych dochodów, lub utrzymuje się z zasiłków.

Kto może udzielać pożyczek?

Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne, czyli instytucje pozabankowe, jak również banki. Nie jest ważne, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna czy też jako przedstawiciel prowadzonej przez siebie firmy. Pożyczkobiorca nie musi określać celu, na jaki pożycza pieniądze. Pożyczkodawca z kolei nie ma prawa do kontrolowania tego, na co przeznaczone są przekazane klientowi pieniądze. Z drugiej strony ma on prawo do zawarcia tego warunku w umowie, ale nie jest to obowiązkowe.

Z ustaleń umowy można się dowiedzieć, czy pożyczka będzie przekazana odpłatnie, czy też nieodpłatnie. Zależy to od kwestii indywidualnych, bowiem nie jest to regulowane żadnymi przepisami. Instytucja pozabankowa ma zatem prawo do ustalenia oferty darmowej pożyczki, ale nie jest to jej obowiązkiem.

Sposobem na zabezpieczenie umowy pożyczki może być zarówno poręczenie, jak i weksel, zastaw, zastaw sądowy lub nawet dobrowolne poddanie się egzekucji.

Czym jest kredyt?

Kredytem nazywamy to, co wynika z zawarcia pisemnej umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Pierwsza strona zobowiązuje się przeznaczyć nam kwotę pieniężną w określonej walucie na dany cel i wyznaczony czas. My z kolei deklarujemy, że udzielony kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z deklarowanym celem. Ponadto — zwrócimy jego całą kwotę w określonym systemie ratalnym, dodatkowo uiszczając bankowi prowizje i odsetki ustalone w umowie kredytowej.

Kredyt to klasyczny przykład obustronnego stosunku zobowiązującego, który charakteryzuje się: zwrotnością, terminowością, oprocentowaniem, odpłatnością i celowością.

Jeśli chodzi o umowę kredytu, tę kwestię regulują zapisy Prawa Bankowego. Zgodnie z jego zapisami, umową kredytu możemy nazwać sytuację, gdy bank zobowiązuje się oddać klientowi do dyspozycji na czas określony w umowie, określoną kwotę środków pieniężnych. Ich przeznaczenie, czyli cel, muszą zostać określone. Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach jasno określonych w zawieranej umowie. Bank ma pełne prawo do kontrolowania, czy pieniądze faktycznie są wydawane zgodnie z celem. Musi także zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w oznaczonych terminach spłaty.

Umowa kredytowa koniecznie musi być zawarta na piśmie. Jeśli tak się nie stało w przeciwieństwie do pożyczek, jest ona nieważna i ustalenia ustne nie mają żadnego znaczenia.

Przedmiotem umowy kredytu może być tylko i wyłącznie określona suma pieniędzy, która jest dokładnie wskazana w zawartym w piśmie dokumencie. Ponadto, kredyt może być udzielony wyłącznie przez instytucję bankową.

Umowa kredytowa zawsze jest płatna. Za przekazanie kredytobiorcy określonych funduszy, bank nalicza odsetki. Są one spłacane z ratami kredytu. Co ważne, kredyt pełni także rolę umowy celowej.

W przypadku kredytów wymagane jest stałe źródło dochodu. Aby uzyskać kredyt, niezależnie od banku, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Minimalny okres po którym można starać się o uzyskanie kredytu to:

 • 3 miesiące w przypadku umowy o pracę
 • 12 miesięcy w przypadku umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W tym przypadku konieczne jest przedstawienie wyciągów z konta i na podstawie tego bank oblicza średnią pensję z ostatnich 12 miesięcy.
 • 12 miesięcy w przypadku działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło, bank obliczy średnią sumę przychodów z ostatnich 12 miesięcy.

Na koniec przypomnijmy, że kredytu podlega zabezpieczeniu. W praktyce najczęściej wykorzystywana jest hipoteka, gwarancja bankowa, akredytywa lub weksle. Dzięki tym wymaganiom kredyt jest praktycznie zawsze tańszym wyborem niż pożyczka. Co prawda zabiera trochę więcej czasu i wymagana jest bezpośrednia wizyta w oddziale na przedstawienie dokumentów i podpisanie umowy, jednak różnica może wynosić nawet kilkanaście procent w RRSO.

Kredyt a pożyczka podsumowanie

Podsumowując, jak widać na podstawie wyżej wymienionych cech pożyczek i kredytów, prawo ściśle odróżnia je od siebie. Większość zapisów pozwala nam jasno odróżnić w założeniach oba te rodzaje świadczeń. Pożyczki należą do grona zdecydowanie mniej sformalizowanych, a kredyty ściśle regulowanych przez prawo. Pierwsze przekazywane są zazwyczaj na mniej kosztowne potrzeby, a drugie na drogie przedsięwzięcia np. kupno auta lub mieszkania. Oprócz tego że pożyczki ratalne są zwykle droższe od kredytów, to wiele osób wybiera tą pierwszą możliwość ze względu na szybką decyzję online i brak formalności.

Komentarze (4)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Elżbieta
  Elżbieta
  06.07.2020, 13:50

  WITAM, Chciałabym wziąć pożyczkę. Czy to jest aktualne?

  0
  • Komentarz od Paulina Krupa
   Paulina Krupa
   06.07.2020, 14:36

   Jak najbardziej. Może Pani wziąć pożyczkę na jednej z naszych stron z widocznymi rankingami. Wszystko zależy od tego, czy szuka Pani darmowej chwilówki, pożyczki ratalnej, bez BIK, na czek GIRO, itp. Podsyłam Pani link do standardowych chwilówek online https://www.czerwona-skarbonka.pl/chwilowki/

   0
 • Komentarz od Jacek
  Jacek
  06.07.2020, 12:30

  Hej, ja o ten kredyt.

  0
 • Komentarz od Bożena
  Bożena
  14.06.2020, 17:46

  Interesuje mnie oferta

  0
Podobne artykuły